Comparteix:

Unitat de suport institucional i relacions externes

Competències:

 • Suport direcció i òrgans de govern de les unitats que formen part de la UTGAM.
 • Assessorament presa de decisions.
 • Planificació estratègica i avaluació institucional.
 • Sistema qualitat, verificació, seguiment i acreditació titulacions.
 • Comunicació institucional i projecció exterior.
 • Relacions externes i aliances estratègiques.
 • Promoció institucional i dels estudis.
 • Contractació i concursos PDI.
 • Administració general PDI.
 • Orientació, acollida, inserció laboral i fidelització d’estudiants.
 • Actes acadèmics i institucionals.