Unitat Transversal de Gestió de l'àmbit de matemàtiques (UTGAM)
 


La missió de la unitat transversal de gestió de l'àmbit de matemàtiques (UTGAM) és donar suport de gestió i serveis a l’activitat de la comunitat universitària de l’àmbit així com als equips de govern de les unitats acadèmiques que tenen la seu a l’àmbit de Matemàtiques, oferint un catàleg de serveis accessible, transparent i adaptat a l’especificitat d’aquest àmbit, d’acord al pla estratègic de la UPC i de les unitats implicades, les normatives de gestió universitària i el marc legal aplicable, amb la finalitat de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

 

Les unitats a les que es presta servei són:

  • Unitats acadèmiques que hi tenen la seu:
  • Departament amb PDI ubicat a l ‘àmbit de la UTG: