Comparteix:

Consell de direcció

El Consell de Direcció te com a funcions definir i fer el seguiment de les línies estratègiques i el catàleg de serveis, així com proposar millores d’aquests serveis.

Composició:

  • El degà o degana de l'FME.
  • El director o la directora del Centre de Formació Interdisciplinària Superior.
  • El director o directora del Departament de Matemàtiques.
  • El director o directora de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial.
  • El director o directora de l'Institut de Matemàtiques UPC-BarcelonaTech
  • El cap o la  cap de la UTG de l'ambit de matemàtiques.