Comparteix:

Qui som

La creació de la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit de Matemàtiques (UTGAM) va ser aprovada pel Consell de Govern de la UPC el dia 4 de novembre de 2016. Acord 184/2016.

La seva estructura està formada per un Consell de direcció, un cap, 4 àrees de serveis i la biblioteca de l'FME, tot i que aquesta darrera no hi té dependència orgànica.