Comparteix:

Cap de l'UTGAM

 

Competències

  • Direcció, organització, seguiment i control de la gestió i els serveis.
  • Assignació de funcions i competències i direcció del PAS adscrit a la UTG.
  • Coordinació dels àmbits d’especialització de la UTG.
  • Coordinació amb la gerència, serveis generals, altres unitats d’administració i serveis i entitats externes.
  • Retre comptes a les unitats acadèmiques de la UTG.