Comparteix:

Unitat de recursos, serveis i suport a la recerca

Competències

 • Elaboració, execució i control pressupost de les unitats que formen part de la UTGAM.
 • Gestió de tresoreria i inventari
 • Adquisicions i viatges.
 • Comptabilització i control ingressos i despeses en SAP.
 • Elaboració estats de comptes
 • Suport a grups de recerca
 • Suport execució i seguiment estats de comptes projectes de recerca, convenis i serveis (adquisicions, viatges, contractació, etc.)
 • Suport tancament i justificacions projectes recerca i convenis.
 • Suport auditories projectes
 • Registre de documents
 • Administració general PAS i becaris
 • Gestió d'espais
 • Serveis de recepció
 • Serveis externs/concessions
 • Documentació i arxiu
 • Suport activitats taller