Comparteix:

Unitat de gestió dels estudis de Grau, Màster i Doctorat

Competències

 • Planificació acadèmica.
 • Organització docència.
 • Accés als estudis.
 • Admissions
 • Matrícula
 • Avaluació estudiantat.
 • Beques i ajuts.
 • Mobilitat estudiantat
 • Treball final d’estudis
 • Tesis doctorals
 • Títols
 • Pla d’acció tutorial
 • Tràmits acadèmics.
 • Seguiment i millora docència
 • Suport als coordinadors estudis i comissions acadèmiques
 • Informació i atenció a l’estudiantat.