Comparteix:

Serveis TIC

Competències

  • Adquisicions i equipaments TIC.
  • Infraestructures TIC.
  • Entorn de treball i perifèrics associats.
  • Atenció a l'usuari.
  • Serveis TIC suport a la docència i l'aprenentatge.
  • Serveis TIC suport a la recerca
  • Serveis TIC suport a la gestió universitària.
  • Serveis multimèdia i audiovisuals.